300
300
1300
1300
מצב קיים
מצב קיים
מערך ריהוט
מערך ריהוט

An extensive renovation of 40 square meter apartment in North Tel Aviv. 

  • Facebook Black Round
  • Twitter Black Round
  • Instagram - Black Circle